Seminar

ห้องสัมนา

นานา รีสอร์ท มีห้องสัมมนา 3 ห้อง รองรับจำนวนคน สูงสุดถึง 250 คน ซึ่งห้้องสัมนาของเรา มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ครบครัน ให้คุณได้ร่วมงานประชุม หรือ งานเลี้ยงสังสรรค์เฮฮาได้ตลอดจนจบงาน  และนอกจากห้องสัมนาแล้ว เรายังมีลานกิจกรรม สำหรับจัดงานกลางแจ้งได้อีกด้วย

Nana Resort Kaeng Krachan – Created By M.O.D. Creative